Eignasafn

Fjárfestingar

Frá stofnun hefur sjóðurinn komið að fjárfestingu í 160 fyrirtækjum og fjárfest fyrir samtals um 11 milljarða króna. Meðal þeirra fyrirtækja sem Nýsköpunarsjóður hefur fjárfest í og síðar selt sinn hlut eru Bláa lónið, Decode, Greenqloud, Clara, Betware, Kerecis, Hafmynd, Stjörnu-Oddi, Primex, Videntifier, Nikita, Metan, Taugagreining, Valka, Menn og mýs.

Fyrirtæki

3Z

3Z sprettur upp úr öflugu rannsóknarumhverfi innan tækni- og verkfræðideildar Háskólans í Reykjavík og er bakgrunnur stofnenda í taugasálfræði og taugavísindum. Fyrirtækið hefur það að markmiði að markaðssetja aðferð þar sem sebrafiskar eru notaðir til skimunar á sameindum sem hafa áhrif á miðtaugakerfið og stunda þannig skipulega leit að miðtaugakerfislyfjum framtíðarinnar. Aðferðirnar eru mun ódýrari, hraðvirkari og mannúðlegri en þær sem mest eru notaðar í dag. 3Z stefnir á að bjóða skimunarþjónustuna til fyrirtækja í lyfjaþróun.

www.3Z.is

Karl Ægir Karlsson, lektor við tækni og verkfræðideild HR og Haraldur Þorsteinsson stofnuðu 3Z árið 2008 ásamt Háskólanum í Reykjavík. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2012.

 

Akthelia

Akthelia Pharmaceuticals þróar sýklalyf sem innihalda vissar smásameindir sem geta örvað meðfæddar varnir líkamans og þannig unnið bug á smitsjúkdómum. Lyfjaþróunin byggist á niðurstöðum rannsókna við Háskóla Íslands og Karolinska Institutet í Stokkhólmi. Lyf þessi verka á annan hátt en hefðbundin sýklalyf og er því um að ræða nýja nálgun á meðferð gegn smitsjúkdómum. Lyfin gætu m.a. reynst gagnleg gegn sýklastofnum sem eru ónæmir fyrir hefðbundnum sýklalyfjum. Akthelia hefur nú sótt um tvö einkaleyfi til verndar tækninni sem lyfjaþróunin byggist á. Í gangi eru forklínískar og klínískar rannsóknir sem prófa virkni tækninnar gegn sýkingum í meltingavegi og öndunarfærum. Leitað er að samstarfsaðilum til að fjármagna áframhaldandi lyfjaþróun.

www.akthelia.is

Akthelia Pharmaceuticals var stofnað árið 2002 af íslensku og sænsku vísindamönnunum Eiríki Steingrímssyni, Guðmundi H. Guðmundssyni, Önnu Birgittu Agerberth og Kurt Roger Strömberg. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2008

 

Ankeri

Ankeri starfar á alþjóðlegum skipamarkaði, sem er ábyrgur fyrir um 90% af öllum vöruflutningum heimsins. Markmið Ankeri að verða fyrsta fyrirtækið á markaði til að tengja saman hagsmuni eigenda og leigjenda skipa með bættri upplýsingagjöf, betri orkunýtingu og minni útblæstri skipaflotans. Þannig verður búinn til vettvangur, sem viðurkenndur er á alþjóðavísu, þar sem upplýsingum um hagkvæmni skipa er safnað saman og þær tengdar við frammistöðuábyrgðir í þeim samningum sem gilda milli eigenda og leigjenda skipa. Sú tækni sem Ankeri er að þróa miðar að því að eigendur skipa geti markaðsett þau út frá rekstrarhagkvæmni og að leigjendur geti valið skip út frá viðurkenndum upplýsingum um getu, rekstur, umhverfisáhrif og fleiri þætti.

www.ankeri.is

Félagið Ankeri Solutions ehf. var stofnað árið 2016 af Leifi Kristjánssyni og Kristni Aspelund, sem saman hafa áratuga reynslu af markaðssetningu, hönnun og framleiðslu á hugbúnaðartækni í skiparekstri.

Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2018.

Cooori

Cooori byggir á áralöngu rannsóknar- og þróunarstarfi við Tokyo Institute of Technology. Cooori býður vef-lausnir til tungumálanáms sem byggjast á nýjustu tækni í gervigreind, talgreiningu og gagnavinnslu. Lausnir sem geta valdið straumhvörfum í skilvirkni tungumálanáms í heiminum og byggja á flókinni tækni sem er í alþjóðlegu einkaleyfisferli og á sér ekki hliðstæðu. Í fyrstu útgáfu kerfisins var enskumælandi fólki hjálpað að læra japönsku en nú hefur enskukennsla fyrir japani einnig verið sett á markað. Formlegur rekstur með áskriftargjöldum hófst í maí 2012. Önnur tungumálapör munu fylgja í kjölfarið. Auk þess hefur Cooori gefið út sérlausn fyrir snjalltæki sem heitir Lingo World.

www.cooori.com

Cooori var stofnað árið 2010 og eru frumkvöðlar félagsins Arnar Þór Jensson og Þorsteinn G. Gunnarsson. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2011.

 

Dohop

Dohop var stofnað 2004 til að þróa og reka vef sem auðveldar neytendum um allan heim að finna ódýrar flugferðir og tengingar milli þeirra, hvort sem flogið er með lágfargjaldaflugfélögum eða ekki. Í dag fær vefurinn heimsóknir frá flestum löndum heims enda til á 26 tungumálum og mánaðarlega koma u.þ.b. 1 milljón gesta inn á vefinn. Dohop hefur gert auglýsingasamninga við hundruð flugfélaga og ferðaskrifstofa en auk þess selur Dohop flugfélögum og flugvöllum flugleitina sem þau nýta á eigin vefjum. Á vef Dohop er einnig að finna hótel- og bílaleiguleit sem unnin er í samstarfi við erlend fyrirtæki. Tæknin á bak við vefinn stendur traustum fótum og getur auðveldlega afkastað margfalt fleiri gestum. Á undanförnu ári var því lögð meiri áhersla á sölu- og markaðsstarf og áfram verður haldið á þeirri braut á komandi misserum.

www.dohop.is

Dohop var stofnað af Frosta Sigurjónssyni. Framkvæmdastjóri félagsins er Davíð Gunnarsson. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2008.

eTactica

eTtactica, áður ReMake Electric hefur þróað rafskynjara sem kemur í stað hefðbundinna rafmagnsöryggja. Búnaðurinn nýtist vel sem greiningartæki og gefur notendum, bæði á heimilum og í fyrirtækjum, tækifæri á að vera upplýstir um rafmagnsnotkunina og stuðla þannig að orkusparnaði og auknu öryggi. Hilmir Ingi Jónsson frumkvöðull uppgötvaði í starfi sínu sem rafvirki að skortur var á upplýsingum til bilanaleitar og kviknaði hugmyndin í framhaldinu. ReMake Electric vann Gulleggið árið 2010 og í framhaldinu komu fjárfestar að fyrirtækinu. Markaðssetning vörunnar hófst að fullum krafti árið 2013 bæði hérlendis og erlendis og meðal viðskiptavina á Íslandi eru Bláa lónið, Ikea og Arion banki.

www.etactica.com

ReMake Electric var stofnað árið 2010 af Hilmi Inga Jónssyni.  Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2010.

Florealis

Florealis sérhæfir sig í þróun og markaðssetningu á skráðum jurtalyfjum við vægum algengum sjúkdómum. Florealis var valið sem annar af tveimur vinningshöfum Iceland’s Rising Star 2016 og eru því á alþjóðlegum lista Rising Star fyrirtækja sem eru talin líkleg til að vaxa hratt á næstu árum.  Munurinn á vörum Florealis og hefðbundnum lyfjum er fyrst og fremst sá að vörurnar eru allar gerðar úr virkum efnum frá náttúrunnar hendi. Florealis býður upp á viðurkennd jurtalyf og lækningavörur fyrir fólk sem krefst gæða og virkni á leið að bættri heilsu. Markaður fyrir jurtalyf er mjög stór víða erlendis. Í Þýskalandi og annars staðar í Mið-Evrópu er hann nánast á stalli með hefðbundnum lyfjum. Markaðurinn er kominn styttra á veg á Norðurlöndunum, en hefur verið að stækka hratt undanfarið. Florealis stefnir á að markaðssetja vörur félagsins á öllum Norðurlöndunum, en áhersla verður lögð á Svíþjóð í fyrstu atrennu.

 www.florealis.is

Félagið var stofnað árið 2013 af Kolbrúnu Hrafnkelsdóttur. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2018.

Genis

Genís þróar nýjar aðferðir til að meðhöndla bólgu- og hrörnunarsjúkdóma einkum í bein- og brjóskvef en einnig í öðrum vefjum líkamans. Áherslur eru þríþættar: Unnið er að þróun aðferða til að nota amínósykrur til að efla græðingarmátt skaddaðs beinvefs með ígræðsluefnum við skurðaðgerðir. Verið er að þróa sykruform sem hægt er að gefa um munn til að sporna gegn vefjaskemmdum af völdum bólgu. Unnið er að rannsóknum sem lúta að því að varpa ljósi á þá ferla sem liggja til grundvallar líffræðilegri virkni amínósykranna. Genís vinnur mikið með innlendum og erlendum vísindamönnum og hefur rekið samstarfsverkefni með fjölmörgum háskólastofnunum og fyrirtækjum.

Hefring Marine

Hefring ehf. var stofnað til að þróa leiðbeinandi siglingakerfi, Hefring Marine, fyrir báta og smærri skip. Leiðbeinandi hluti kerfisins, HM Captain, er hannaður þannig að sigling báts byggi á leiðbeinandi hámarkshraða sem tekur tillit til sjó- og veðurlags í rauntíma á gagnvirkan hátt. Með því að fylgja leiðbeinandi hámarkshraða getur skipstjóri dregið verulega úr líkum á slysum sem og viðhaldskostnaði sem hlýst getur af ölduhöggum vegna álags sem þau valda á bát og búnað. Upplýsingum sem safnað er á meðan á siglingu stendur, svo sem raunhraða, leiðbeinandi hámarkshraða, fjölda og mæligildi ölduhögga yfir hættumörkum ásamt upplýsingum um veður eru svo vistaðar í hinum hluta kerfisins, flotastjórnarkerfinu HM Admin.

www.hefringmarine.com

Karl Birgir Björnsson, Magnús Þór Jónsson og Björn Jónsson stofnuðu Hefring ehf. árið 2018 en bakgrunnur þeirra er meðal annars úr rannsóknum í verkfræði, hönnun, sölu- og markaðssetningu á bátum á alþjóðlegum markaði. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2019.

Kaptio

Kaptio gerir ferðaskrifstofum og ferðaskipuleggjendum kleift að halda utan um viðskiptavini, endursöluaðila og birgja á skilvirkari hátt en nú er unnt.  Hugbúnaðarlausnin er hönnuð sem viðbót við Salesforce CRM kerfið. Kaptio er fyrsta fyrirtækið sem selur lausn með áherslu á ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur innan Salesforce umhverfisins.

kaptio.com

Kaptio var stofnað 2009 af Arnari Laufdal Ólafssyni og Ragnari Ægi Fjölnissyni. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu 2014

Kara Connect

Kara Connect þróar tæknilausn fyrir fjarþjónustu sérfræðinga. Með lausninni geta sérfræðingar tekið á móti skjólstæðingum sínum í gegnum veflæga lausn. Hingað til hafa meðferðarúrræði einungis verið möguleg með fyrirfram skipulögðum fundum á ákveðnum stað. Skapar þetta sveigjanlegri meðferðir fyrir skjólstæðinga.

www.karaconnect.com

Kara Connect var stofnað 2014 af Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2019.

Lauf forks

Lauf Forks var stofnað árið 2011 af þeim Benedikt Skúlasyni og Guðberg Björnssyni. Lauf Forks var upphaflega stofnað utan um uppfinningu léttasta demparagaffals í heimi, sem býr yfir svokallaðri blaðfjöðrun, og nýtur nú einkaleyfis á öllum helstu framleiðslu- og sölumörkuðum. Gaffallinn hefur rutt brautina fyrir reiðhjól undir vörumerki Lauf, sem nú eru til sölu af tveimur tegundum sem hvora um sig má fá í mismunandi útfærslum. Annars vegar malarhjólið Lauf True Grit, sem helstu net- og prentmiðlar í hjólaheiminum hafa undanfarið ausið lofi. Hins vegar Lauf Anywhere, sem er alhliða reiðhjól, sem var nýlega kynnt til sögunnar og hefur þegar hlotið mjög jákvæðar viðtökur. Það skartar nýju stýri sem gefur létta fjöðrun og er önnur tveggja uppfinninga félagsins sem eru nú í alþjóðlegu einkaleyfaferli.

Reiðhjól Lauf Forks eru nú þegar seld í ríflega 70 verslunum vestanhafs en einnig með milligöngu dreifingaraðila um heim allan. Þá bjóða aðrir hjólaframleiðendur upp á demparagaffla frá Lauf Forks á reiðhjólum sínum. Umboðsaðili Lauf forks á Íslandi er hjólaverslunin Kría.

www.laufcycling.com

Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2019.

MedEye

Fyrirtækið MedEye sem áður hét Mint Solutions hefur hannað lausn sem auðveldar sjúkrastofnunum að hafa eftirlit með lyfjagjöfum. Markmið fyrirtækisins er að vera leiðandi í gerð lausna til lyfjaeftirlits á sjúkrastofnunum. Mistök við lyfjagjöf eru alvarlegt vandamál sem allar sjúkrastofnanir glíma við og kostar fjölda mannslífa á ári hverju. MedEye skannar töflur myndrænt og greinir lyfjategundir til að koma í veg fyrir mistök. MedEye eykur öryggi við lyfjagjöf verulega og er einstakt í sinni röð. Sótt hefur verið um einkaleyfi á lausninni. MedEye er með viðskiptavini og samstarfsaðila í fjórum löndum.

www.mint.is

MedEye var stofnað árið 2010 af Gauta Reynissyni, Ívari Helgasyni og Maríu Rúnarsdóttur. Framkvæmdastjóri félagsins er Gauti Reynisson. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2011.

Mentis Cura

Mentis Cura þróar lífvísa fyrir heilasjúkdóma.  Aðferðir félagsins byggja á heilalínuritum og gera kleift að greina sjúkdóma fyrr en áður og af meira öryggi, fyrir minna fé. Greiningin eykur möguleika á árangursríkari meðferðum og getur komið að mikilvægum notum við þróun á lyfjum. Fyrirtækið selur tvær vörur, annarsvegar fyrir greiningu Alzheimer  og hins vegar fyrir greiningu ofvirkni og athyglisbrests í börnum.  Félagið rekur greiningarstöð á Íslandi og markaðssetning er hafin í Evrópu.

www.mentiscura.is

Mentis Cura var stofnað árið 2004 af Kristni Johnsen og Lyfjaþróun ehf. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2009

OZ

OZ þróar hugbúnað og vélbúnað fyrir gagnvirka dreifiveitu sjónvarpsefnis. Þjónustan streymir sjónvarpsefni gegnum netið og gerir notendum kleift að stýra sinni dagskrá sjálfir, taka upp sitt uppáhaldsefni til einkanota sem geymt er á tölvuskýi, horfa á beina útsendingu, gera hlé á afspilun og spóla til baka óháð staðsetningu. Auk þess að vera starfandi á Íslandi hefur félagið í samstarfi við Sony og pólska ríkissjónvarpið hleypt þjónustunni af stokkunum í Póllandi.

www.oz.com

Framkvæmdastjóri félagsins er Guðjón Már Guðjónsson. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2013

PayAnalytics

Lausn PayAnalytics spratt upp úr þörf hjá stóru fyrirtæki, sem hafði komist að því að hjá því væri verulegur launamunur. Fyrirtækið einsetti sér að ná launamuninum niður en ári síðar þegar mæling var gerð aftur kom í ljós að enginn breyting hafði orðið á. Fyrirtækið komst því að þeirri niðurstöðu að góður ásetningur væri ekki nóg og að beita þyrfti markvissum gagnadrifnum aðferðum. PayAnalytics var því svarið og bjóða þau upp á greiningartól fyrir launagögn sem hjálpa fyrirtækjum að mæla og í framhaldinu loka sínu launabili.

www.payanalytics.is

PayAnalytics var stofnað árið 2018 af Dr. Margréti Vilborgu Bjarnadóttur, Dr. David Anderson, Sigurjóni Pálssyni og Garðari Haukssyni. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2020.

Tyme Wear

Tyme Wear þróar búnað fyrir íþróttafólk sem mælir árangur af æfingum. Lausnin byggir á snjallfatnaði sem íþróttafólk klæðist og mælir þrekþröskulda líkamans út frá öndun viðkomandi. Mjúkir nemar eru felldir inn í snjallfatnað, algrím greina gögnin sem í framhaldinu eru gerð aðgengileg í gegnum notendaviðmót í síma eða tölvu. Tyme Wear hefur sannreynt nákvæmni tækninnar á afreksrannsóknarstofu Harvard háskóla í Bandaríkjunum og með aðstoð frá alþjóðlegu afreksíþróttafólki á heimsmælikvarða. Meðal þeirra eru liðsmenn Team USA í þríþraut, landslið Kanada í frjálsum íþróttum og íslenskt afreksíþróttafólk, svo sem hlaupararnir Aníta Hinriksdóttir og Arnar Pétursson, þríþrautarmaðurinn Sigurður Ragnarsson, meistaraflokkur KR í fótbolta og frjálsíþróttalið ÍR.

www.tymewear.com

Tyme Wear var stofnað árið 2014 af Arnari Lárussyni. Nýsköpunarsjóður kom að félaginu árið 2020.

Sjóðir

Auður 1

AUÐUR I er framtakssjóður í rekstri Kviku banka.

Framtakssjóðir

 

Frumtak 1

Frumtak slhf. er sjóður sem fjárfestir í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum sem komin eru af klakstigi og eru vænleg til vaxtar og útflutnings.

Sjóðurinn hefur það markmið að byggja upp öflug fyrirtæki sem geta verið leiðandi á sínu sviði þannig að þau skili ekki aðeins góðri ávöxtun til fjárfesta heldur leggi einnig sitt af mörkum til þess að bæta það samfélag sem þau búa í. Frumtak slhf. fjárfestir á Íslandi en er heimilt að fjárfesta erlendis að því marki sem nauðsynlegt er vegna markaðssóknar fyrirtækja í eigu Frumtaks á erlenda markaði. Sjóðurinn leggur áherslu á fjárfestingar þar sem líkur eru á miklum vexti og útflutningi. Sjóðurinn sérhæfir sig ekki í einstökum greinum. Nýsköpunarsjóður er hluthafi í Frumtaki I.

www.frumtak.is