Um sjóðinn

Hlutverk og

stefnur sjóðsins

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er fjárfestingarsjóður sem tekur virkan þátt í þróun og vexti íslensks atvinnulífs með því að fjárfesta í vænlegum nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum.
Hlutverk

Hlutverk Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins er að stuðla að uppbyggingu og vexti íslensks atvinnulífs með því að taka þátt í fjárfestingum í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Þá veitir sjóðurinn lán samhliða kaupum á eignarhlutum.

Í starfsemi sinni tekur Nýsköpunarsjóður mið af stefnu Vísinda- og tækniráðs. Þá er sjóðnum heimilt að leita samstarfs við aðra aðila á sviði áhættufjármögnunar.

Í hlutverki Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins felst:

 • Að fjárfesta í áhættusömum nýsköpunar-og sprotafyrirtækjum, óháð atvinnugreinum, þar sem líkur eru á miklum vexti og skortur á áhættufjármagni.  Sjóðurinn gerir sambærilegar kröfur til ávöxtunar fjármuna og aðrir áhættufjárfestar.
 • Að eftirfylgd fjárfestinga sé í formi viðbótarfjármagns og lána. Sjóðurinn gerir almennt kröfu um stjórnarsetu tengt fjárfestingum.
 • Að sala á eignarhlutum sjóðsins sé með áherslu á gegnsæi í söluferli.
 • Að laða að innlent og erlent fjármagn til fjárfestinga í íslenskum nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum.
 • Að vera leiðandi fjárfestir í nýjum verkefnum þar sem við á.
 • Að Nýsköpunarsjóður er traustur og sveigjanlegur og því eftirsóttur til samstarfs við fjármögnun íslenskra nýsköpunar- og sprotafyrirtækja.
 • Að Nýsköpunarsjóður ýti undir bætta stjórnarhætti í félögum sem hann fjárfestir í.
 • Að Nýsköpunarsjóður sé eftirsóttur vinnustaður.

Lög og reglur
 

Framtíðarsýn

Íslensk nýsköpunar- og sprotafyrirtæki hafi aðgang að virkum markaði áhættufjár frá viðskiptahugmynd til vaxtar.

Með virkum markaði áhættufjár er átt við að:

 • Jafnvægi sé á milli arðvænlegra verkefna og framboðs fjármagns sem þarf til þess að hrinda þeim í framkvæmd.
 • Til staðar sé þolinmótt fjármagn fyrir áhættusöm sprotafyrirtæki frá háskólum og rannsóknarstofnunum sem byggja á byltingarkenndum rannsóknum.
 • Gott samband og samvinna sé á milli þeirra sem koma að nýsköpunar- og sprotafyrirtækjum á öllum stigum fjármögnunar.

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins er öflugur fjárfestir sem gegnir lykilhlutverki á skilvirkum markaði áhættufjár fyrir nýsköpunar- og sprotafyrirtæki. Með öflugum fjárfesti er átt við að:

 • Stjórnun, starfshættir, aðbúnaður, hæfni, ábyrgð og kjör séu sambærileg við það sem tíðkast hjá öðrum áhættufjárfestum á markaði.

Gildi

Gildi Nýsköpunarsjóðsins eru ábyrgð, samstarf og framsýni.

Stefnur

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins starfar samkvæmt eftirfarandi stefnum:

Teymið

Hrönn Greipsdóttir
Framkvæmdastjóri

Friðrik Friðriksson
Fjármálastjóri

Örn Viðar Skúlason
Fjárfestingastjóri

Stjórn

Arnbjörg Sveinsdóttir

Arnbjörg Sveinsdóttir

Arnbjörg Sveinsdóttir á og rekur gistiheimilið Post-Hostel guesthouse. Hún hefur komið að frumkvöðlastarfi og stefnumótun í ýmsum málaflokkum. Hún er fyrrverandi alþingismaður og sveitarstjórnarmaður og hefur setið í og leitt fjölda stjórna, nefnda og ráða fyrir Alþingi, ráðuneyti og sveitarfélög. Arnbjörg er með MBA-gráðu frá Háskóla Íslands. Hún hefur setið í stjórnum fyrirtækja, m.a. Íbúðalánasjóðs, Isavia, Rariks, Byggðastofnunar, Austurbrúar, Fjarskiptasjóðs, Þjóðskrár Íslands o.fl og situr nú í stjórn Kvikmyndaskóla Íslands.

Áslaug Friðriksdóttir

Áslaug María Friðriksdóttir

Áslaug María Friðriksdóttir er ein af stofnendum Sjá viðmótsprófana ehf og var framkvæmdastjóri fyrirtækisins um árabil. Hún er með masterspróf í vinnusálfræði frá Hertfordshire í Englandi og er ​sérfræðingur í notendaviðmóti og notendaprófunum. Hún hefur komið að stofnun annarra félaga og tekið þátt í ýmsu frumkvöðlastarfi. Hún er fyrrverandi borgarfulltrúi og hefur setið í fjölda nefnda og ráða á vegum Reykjavíkurborgar. Áslaug var formaður menningar – og ferðamálaráðs 2008 – 2010, er formaður kvikmyndaráðs​, situr í stjórn Listaháskóla Íslands og í stjórn LSR frá árinu 2015. Hún sat í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur árin 2014 – 2018.​

Heiðrún Lind Marteinsdóttir

Heiðrún Lind Marteinsdóttir
varaformaður stjórnar

Heiðrún Lind er með meistaragráðu frá lagadeild Háskólans í Reykjavík 2007. Sama ár öðlaðist hún réttindi til málflutnings fyrir héraðsdómi. Heiðrún hefur einnig lokið prófi í verðbréfaviðskiptum. Heiðrún er framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi en hún starfaði áður sem lögmaður á LEX lögmannsstofu frá 2006 og var í hluthafahópi fyrirtækisins frá 2012-2016. Hún hefur einnig sinnt kennslustörfum við lagadeild Háskólans á Bifröst á sviði samkeppnisréttar og viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík á sviði verðbréfamarkað- og félagaréttar, auk þess að hafa komið að kennslu á námskeiði til öflunar málflutningsréttinda fyrir héraðsdómi.

Róbert Farestveit

Róbert Farestveit

Róbert er sviðsstjóri stefnumótunar og greiningar hjá Alþýðusambandi Íslands. Hann útskrifaðist með M.Sc. gráðu í þjóðhagfræði frá Háskólanum í Lundi árið 2012. Róbert hefur unnið að fjölbreyttum verkefnum innan verkalýðshreyfingarinnar. Má þar nefna ráðgjöf við kjarasamningsgerð, greiningu á efnahags-, skatta-, atvinnu- og vinnumarkaðsmálum ásamt þátttöku í alþjóðastarfi innan verkalýðshreyfingarinnar. Róbert hefur einnig setið í Vísinda- og tækniráði frá árinu 2013.

Sigurður Hannesson

Sigurður Hannesson
formaður stjórnar

Sigurður Hannesson er framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins. Áður en hann hóf störf hjá samtökunum í ágúst 2017 starfaði hann á fjármálamarkaði í áratug, síðast sem framkvæmdastjóri eignastýringar Kviku banka. Auk þess veitti Sigurður stjórnvöldum ráðgjöf við endurreisn íslensks efnahagslífs. Hann var varaformaður framkvæmdahóps um losun fjármagnshafta 2015 og formaður sérfræðingahóps um Leiðréttinguna 2013.  Sigurður er stærðfræðingur að mennt með doktorspróf frá Oxford-háskóla.